Kontakt

Kontakt

Fakturačné a firemné údaje:

ROBUS s.r.o. KRUPINA,
Osloboditeľov 922/8,
963 01 Krupina

IČO: 36036081
DIČ: 2020071372
IČ DPH: SK2020071372, podľa §4
Zápis: OR okresný súd BB, oddiel Sro, vložka:  5916/S

Bankové spojenie:

IBAN: SK 17 0200 0000 0011 2696 1258
SWIFT : SUBA SK BX

Dôležité kontakty:

Tel.:  +421 45 551 10 74,

e-mail: robus@robus.sk