Iné činnosti

STAVEBNÉ A BÚRACIE PRÁCE

 

Naša firma vďaka širokému strojovému parku poskytuje zákazníkom aj nasledovné služby:

- výkopové práce a úprava terénu (výkopy pre inžinierske siete, kopanie základov, planírovanie......)

- práca pneumatickým kladivom bez armatúry

- búracie prácie

- mulčovanie tráv, náletov a krovín

- ručné výkopové práce a iné.

 

ŠROTOVANIE AUTOMOBILOV:

V prípade, že už nemáte naďalej záujem udržiavať vaše staré auto a chcete ho vyradiť z evidencie, u nás vám vydáme potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

Čo potrebujete k získaniu potvrdenia?

- vozidlo musí byť fyzicky prítomné pri odovzdávaní, inak nemôže byť potvrdenie v žiadnom prípade vystavené.

- prítomný musí byť majiteľ auta, prípadne ním poverená osoba, ktorá si zo sebou prinesie notárom overené splnomocnenie.

- nezabudnite si občiansky a veľký technický preukaz

- vozidlo musí mať čitateľné identifikačné znaky

- vozidlo prineste v kompletnom stave!

 

Po splnení podmienok vám bude vystavené potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

 

V prípade záujmu o tieto služby nás prosím kontaktujte:

 

 

Tel.:

+421 45 551 92 94,

+421 45 551 92 95,

+421 45 551 17 99.

 

Mobil:

 

Ing. Tomáš Križan

+421 905 792 916

e-mail: tomas.krizan@robus.sk

 

 

Mgr. Martin Rondík

+421 907 069 969

e-mail: martin.rondik@robus.sk

 

 


e-mail: robus@bb.psg.sk