Výrobky obranného priemyslu

 

 

Ponúkame tiež vojenskú pásovú a kolesovú techniku a iný vojenský materiál (ďalej len ''výrobky obranného priemyslu'').

 

 

 

Tieto výrobky obranného priemyslu môže nadobúdať len oprávnená osoba,ktorá:

 

a) má povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu podľa zákona č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) alebo je zberateľom znehodnotených výrobkov obranného priemyslu v zmysle citovaného zákona v bode a).

 

Zberateľ môže nadobudnúť znehodnotené výrobky obranného priemyslu len na základe povolenia pre nákup, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva SR, Samostatné oddelenie dohľadu nad obchodovaním s vojenským materiálom, Mierová 19, 827 15 Bratislava 21

 

 

Ponúkame:

  1. Lafetované guľomety do bojovej pásovej a kolesovej techniky a 30 mm protilietadlové dvojkanóny (PLdvK)
  2. Delostrelecké systémy: - 152 mm ShKH DANA, 122 mm RM vz. 70
  3. Obrnené transportéry: - BVP rôznych modifikácií, OT-64 (SKOT), OT-62 (TOPAS), BTR 60, MLTB
  4. Vyslobodzovacie tanky VT-55A
  5. Pontónové mostové súpravy na podvozkoch T-813 a GS-55A
  6. Rádiolokačná, navádzacia a odpaľovacia technika PVO
  7. Rádiová a elektrotechnická technika:
  • zabudovaná v skriňových vozidlách
  • nesená
  • príslušenstvo na rádiovú a elektrotechnickú techniku

 

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

 

Kontakt:

 

Ing. Tomáš Križan

+421 905 792 916

robus@bb.psg.sk

tomas.krizan@robus.sk